കുരുണിയൻ & ഉരുണിയൻ കുടുംബ സംഗമം നടത്തി

മക്കരപ്പറമ്പ് : 2022 ഡിസംബറിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുരുണിയൻ & ഉരുണിയൻ കുടുംബ സംഗമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മക്കരപ്പറമ്പ് മേഘല ഉരുണിയൻ അബ്ദുവിന്റെ (രാമപുരം) വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാദേശിക കുടുംബ സംഗമം നടത്തി. ഉരുണിയൻ യൂസഫ് ഹാജി വടക്കാങ്ങര, ഉരുണിയൻ അലവി കാളാവ്, കുരുണിയൻ അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന കുഞ്ഞ മക്കരപ്പറമ്പ്, ബക്കർ ഉരുണിയൻ പരിയാപുരം, ആലി ഉരുണിയൻ വടക്കാങ്ങര, മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഉരുണിയൻ രാമപുരം, ഉരുണിയൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഹംസ ഹാജി പുഴക്കാട്ടിരി, മൊയ്‌ദു ഉരുണിയൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

ഉരുണിയൻ അബ്ദുള്ള വടക്കാങ്ങര കുടുബ സംഗമംത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെകുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഹുസൈൻ കുട്ടി, ഖാദർ, സലീം, മുനീർ, അബ്ദു, മുഹമ്മദ് വറ്റലൂർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News