അക്രമാസക്തരെ നേരിടാനും കൊല്ലാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ആലോചിക്കുന്നു

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്കോ: അക്രമാസക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ ‘മാരകമായ ശക്തി’ ഉപയോഗിക്കാനും സംശയിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് (SFPD) ആലോചിക്കുന്നു.

പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ 17 റോബോട്ടുകളിൽ 12 എണ്ണം ഇതിനകം സേവനത്തിലില്ലെങ്കിലും, അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരട് രേഖയിൽ വിശദമായി പറയുന്നു.

സാധാരണഗതിയിൽ, ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായാണ് റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അവയെ ‘നിർണായക സംഭവങ്ങൾ, അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, വാറണ്ട് നടപ്പിലാക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായ ഉപകരണ പരിശോധനകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക്’ ഉപയോഗിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ജീവന് ഉടനടി ഭീഷണിയുണ്ടാകുകയും മറ്റ് പ്രായോഗികമായ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ‘മാരകമായ ശക്തി’ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് SFPD അവകാശപ്പെടുന്നു.

റോബോട്ടുകൾക്ക് കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നത് ‘ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടും സാഹചര്യ ബോധവും’ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരട് രേഖ അവകാശപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ റോബോട്ടുകളില്‍ മെഷീനുകളും ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പരിഷ്ക്കരിക്കാനാകും.

പത്രികയുടെ കരടിന് സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച മുഴുവൻ ബോർഡ് അതിന്റെ തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരും.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News