ഇന്നത്തെ രാശിഫലം (ജനുവരി 2, വ്യാഴം)

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അസാധാരണമായ ആത്മവിശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ജോലിസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ വിജയം നേടുന്നതിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരില്ല.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുക. ഓഫീസിൽ ഇന്ന് കയ്‌പ്പേറിയ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അബദ്ധ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് തടയുക.

തുലാം: തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത വ്യവഹാരവിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത്‌ കോടതി മുഖാന്തിരമോ കോടതിക്കു വെളിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തുതീർപ്പിലോ പരിഹരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വളരെ ലളിതമായിത്തീരും. അതുപോലെ പ്രശ്‌നബാധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വെളിയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. പകൽ സമയത്‌ നിങ്ങൾ കർത്തവ്യത്താലും ഉത്തരവാദിത്തത്താലും നിറഞ്ഞിരിക്കും. എങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി കഥ മാറും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു വിസ്മയകരമായ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉല്ലാസവും നൽകും.

ധനു: ഇന്ന് ചില വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോട് കൂടി നേരിടുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. ജോലിഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും. ചില ജോലികൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന, ജിജ്ഞാസ, സംവിധാനം എന്നിവ ജോലിക്കിടയിലെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

കുംഭം: ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഊർജസ്വലനായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഛായയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അതിമോഹം ഉള്ളവരാകരുത്. ആളുകളോട് ദയയുള്ളതും കരുണയുള്ളതുമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക.

മീനം: അക്ഷീണമായും വളരെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നു ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. പുതുമയും സർഗ്ഗാത്മകതയും നിങ്ങൾ ഇന്നു ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരും. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. പരാജയത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കുക.

മേടം: വിജയത്തിളക്കമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറും. ജോലിഭാരം കുറവായിരിക്കും. ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ സാമർഥ്യം ആത്മാർത്ഥമായി ജോലിചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും, വാക്‌സാമർധ്യവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.

ഇടവം: സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ളതും രുചികരമായതുമായ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തികരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. സ്വതന്ത്രമായി ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ദിവസം തിരക്കേറിയതാകും.

കർക്കടകം : കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്‌നങ്ങൾ ഇന്ന് ബലഹീനമാകും. കുടുംബത്തിലെ കലഹത്തിനും അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഭിന്നതയ്ക്കും സാധ്യത. മറ്റുള്ളവരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. സാഹചര്യങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി നേരിടുക.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News