ഇരട്ട മരുമക്കൾക്കായി ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി അമ്മാവന്‍

സൂറത്ത്: അമ്മാവനോട് വളരെ ആർദ്രമായ വികാരങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളും അമ്മയുടെ സഹോദരനായ അമ്മാവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവനോട് മരുമക്കൾക്കും വളരെയധികം അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ബന്ധത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിലരുണ്ട്.

സൂറത്തിലെ ഒരു അമ്മാവൻ തന്റെ രണ്ട് മരുമക്കൾക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ഒരേക്കര്‍ ഭൂമി വാങ്ങി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തെളിയിച്ചത്. സൂറത്തിലെ സർത്താന പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരനും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗുമായി ബന്ധമുള്ളതുമായ ബ്രിജേഷ് വെക്കാരിയയ്ക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഒന്നല്ല രണ്ട് പെൺമക്കൾ പിറന്നു. ഇരട്ട മരുമക്കൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം, ബ്രിജേഷ് വെക്കാരിയ അവർക്കായി ചന്ദ്രനിൽ ഒരേക്കര്‍ ഭൂമി വാങ്ങി. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഇരട്ടകളുടെ പേരിൽ ചന്ദ്രനിൽ നാളിതുവരെ ആരും സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ, ബ്രിജേഷ് വെക്കാരിയ തന്റെ ഇരട്ട മരുമക്കൾക്കായി ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സഹോദരി ദയയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മരുമക്കളുടെയും രേഖകൾ ബ്രിജേഷ് വാങ്ങി. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള ലൂണാർ ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി വാങ്ങാൻ ബ്രിജേഷിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ബ്രിജേഷ് രണ്ട് മരുമക്കളേയും ചന്ദ്രനിലെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി.

ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ധാരാളം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളെല്ലാം ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ചന്ദ്രനിൽ ആരിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബ്രിജേഷ് വെക്കാരിയ ഇതേക്കുറിച്ച് ഏറെ ഗവേഷണം നടത്തിയതോടെയാണ് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള ലൂണാർ ലാൻഡേഴ്‌സ് കമ്പനി വഴി ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി വാങ്ങാമെന്ന് അറിയുന്നത്.

ബ്രിജേഷ് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇ-മെയിൽ വഴി കമ്പനിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ചന്ദ്രനിൽ ബ്രിജേഷ് വാങ്ങിയ ഭൂമി ലൂണാർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന് കീഴിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം സ്ഥലം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News