ജനുവരി മുതൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ 3.2% വർദ്ധിക്കും

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :ജനുവരി മുതൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ (സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി) ആനുകൂല്യങ്ങൾ 3.2% വർദ്ധിക്കും.  സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിന്റെ 2024-ലെ ജീവിതച്ചെലവ് ക്രമീകരണം( cost-of-living adjustment)(COLA) കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു, പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, COLA 3.2% ആയിരിക്കും. 66 ദശലക്ഷത്തിലധികം റിട്ടയർമെന്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2024 ജനുവരിയിൽ 3.2% COLA ലഭിക്കും, SSA ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ബ്യൂറോ ഓഫ് ലേബർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ (BLS) നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വർഷം തോറും 4% വർദ്ധനവ്.

വിരമിച്ചവർക്ക് 3.2% വർദ്ധനവിന് പകരം 2024-ൽ 4% COLA ലഭിക്കും. സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം നിങ്ങളുടെ COLA യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പരിഗണനയാണ്. നിങ്ങൾ ജനിച്ച സമയത്തെ ആശ്രയിച്ച് – നിലവിൽ 66 അല്ലെങ്കിൽ 67 വയസ്സ് വരെ – ശേഖരണം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ FRA വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ PIA-യും പ്രതിമാസ പേയ്‌മെന്റും ഒന്നായിരിക്കാം.

മെഡികെയർ പാർട്ട് ബി പ്രീമിയങ്ങളും COLA-യെ ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രീമിയങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ, COLA ഉയർന്നതായിരിക്കാം. പ്രീമിയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ, COLA കുറയും – 2024-ൽ അതാണ് സംഭവിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച, മെഡികെയർ, മെഡികെയ്‌ഡ് സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മെഡികെയർ പാർട്ട് ബിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രതിമാസ പ്രീമിയം 2024-ൽ $174.70 ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകി .

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News