മിന്നുന്ന നീലക്കണ്ണുകളുള്ള അസാധാരണമായ അപൂർവ വൈറ്റ് ല്യൂസിസ്റ്റിക് ഗേറ്റർ

ഫ്ലോറിഡ: ഒരു അവധിക്കാല അത്ഭുതം പോലെ തോന്നുന്ന, മിന്നുന്ന നീലക്കണ്ണുകളുള്ള, വളരെ അപൂർവമായ വെളുത്ത ലൂസിസ്റ്റിക് അലിഗേറ്റർ വ്യാഴാഴ്ച ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോയിൽ ജനിച്ചു.

ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എട്ട് ല്യൂസിസ്റ്റിക് അലിഗേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ബേബി ഗേറ്റർ എന്ന് ഉരഗം ജനിച്ച എലിഗേറ്റർ പാർക്കായ ഗേറ്റർലാൻഡ് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. പാർക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മനുഷ്യ പരിചരണത്തിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ വെളുത്ത ലൂസിസ്റ്റിക് അലിഗേറ്റർ കൂടിയാണിത്.

“ഓ ബോയ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗേറ്റർലാൻഡിൽ ചില ആവേശകരമായ വാർത്തകളുണ്ട്,” ഗേറ്റർലാൻഡിന്റെ പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായ മാർക്ക് മക്ഹഗ് പറഞ്ഞു. “36 വർഷം മുമ്പ് ലൂസിയാനയിലെ ചതുപ്പുകളിൽ ല്യൂസിസ്റ്റിക് അലിഗേറ്ററുകളുടെ ഒരു കൂട് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി, ആ യഥാർത്ഥ അലിഗേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് വൈറ്റ് അലിഗേറ്ററിന്റെ ആദ്യ ജനനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.”

“ഇത് ‘അപൂർവ്വം’ എന്നതിനപ്പുറമാണ്,” മക്ഹഗ് തുടർന്നു. “ഇത് തികച്ചും അസാധാരണമാണ്!”

കാർട്ടൂൺ പോലെയുള്ള ആരാധ്യയായ ജീവി ഒരു പെൺ ആണ്, 96 ഗ്രാമും 49 സെന്റീമീറ്ററും നീളത്തിൽ ജനിച്ചത്, അവളുടെ സാധാരണ നിറമുള്ള സഹോദരനോടൊപ്പം അഭിമാനികളായ മാതാപിതാക്കളായ ജെയാനും ആഷ്‌ലിയുമാണ്

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment