യുഎസിലെ ആത്മഹത്യാനിരക്ക് പ്രായമായ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

പ്രായമായവരിൽ ആത്മഹത്യ വർധിച്ചതായി സമീപകാല കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ (NCHS) താൽക്കാലിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, യുഎസിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് 2022-ൽ 50,000 ആളുകളിൽ 80 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി.

100,000 ആളുകൾക്ക് 14.3 ആത്മഹത്യകൾ എന്ന നിരക്ക് 1941 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, മഹാമാന്ദ്യം, എന്നിവയിലെ കൊടുമുടികളുമായി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള യുഎസിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൽ കാലാനുസൃതമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ മരണനിരക്ക് 2021-ൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു, എന്നിരുന്നാലും, 35 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ ആത്മഹത്യകൾ വർദ്ധിച്ചു. പ്രായമാകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ആത്മഹത്യാനിരക്ക് കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരക്ക് 75 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ്: ഇത് 100,000 ആളുകൾക്ക് 44 മരണങ്ങളാണ്. നോൺ-ഹിസ്പാനിക് വെള്ളക്കാരാണ് പ്രായമായവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാനിരക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് NCHS സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനും റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രധാന രചയിതാവുമായ സാലി കർട്ടിൻ പറഞ്ഞു.

പ്രായമായ അമേരിക്കക്കാരുടെ നിരക്ക് കുറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു, എന്നാൽ മരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വർദ്ധനവ് 2020 ൽ ആരംഭിച്ചു, കർട്ടിൻ പറഞ്ഞു. വിദഗ്ധർ ഈ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി പറയുന്നത് COVID-19 പാൻഡെമിക്കിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്, ഭാഗികമായി സാമൂഹിക ബന്ധത്തിലെ നഷ്ടം, പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവേശനത്തിന്റെ അഭാവം, യുഎസിലെ തോക്കുകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയാണ്, ഇത് ആത്മഹത്യകളുടെ പകുതിയിലും ഘടകമാണ്. . പ്രായമായവരിൽ ആത്മഹത്യാ മരണങ്ങളിൽ 70 ശതമാനവും തോക്കുകളാണ്.

ഓരോ ആത്മഹത്യയുടെയും പ്രേരണ വ്യത്യസ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രായമായവരിൽ ചില പ്രമുഖ ട്രിഗറുകൾ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർ “അഞ്ച് ഡി”കൾ എന്ന് സംഗ്രഹിക്കുന്നു: വിഷാദം; പ്രവർത്തന വൈകല്യം കാരണം വൈകല്യം; രോഗം, അസുഖവും വേദനയും; മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വിച്ഛേദനം; ഒപ്പം മാരകായുധങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമാണത് .
നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യ സ്രോതസ്സുകളും പിന്തുണയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി വിളിക്കുക, സന്ദേശമയയ്‌ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 988 ആത്മഹത്യ & പ്രതിസന്ധി ലൈഫ്‌ലൈനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യവും രഹസ്യാത്മകവുമായ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള 24/7 ആക്‌സസിനായി988lifeline.org സന്ദർശിക്കുക.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment