റൂഡി ഗ്യുലിയാനി 148 മില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവ്

ജോർജിയ:2020-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് ജോർജിയയിലെ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തകർക്ക് അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ,റൂഡി ഗ്യുലിയാനി150 മില്യൺ ഡോളർ നൽകണമെന്ന് ജൂറി ഉത്തരവിട്ടു.വാൻഡ്രിയ “ഷേ” മോസിനെയും അമ്മ റൂബി ഫ്രീമാനെയും കുറിച്ച് ജിയുലിയാനി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി കേസിലെ ജഡ്ജി ഇതിനകം വിധിച്ചിരുന്നു .ജോർജിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തകർ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസ്സിലാണ് ഈ അസാധാരണ വിധി .

മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്യൂലിയാനിയും മറ്റുള്ളവരും നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന മാനനഷ്ടത്തിന് ഫ്രീമാനും മോസിനും 16 മില്യൺ ഡോളർ വീതവും വൈകാരിക ക്ലേശത്തിന് 20 മില്യൺ ഡോളർ വീതവും ശിക്ഷാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് 75 മില്യൺ ഡോളറും ലഭിച്ചു.

ഗിലിയാനിയും മറ്റുള്ളവരും അവരെക്കുറിച്ച് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭീഷണികളുടെ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് വൈകാരിക സാക്ഷ്യത്തിൽ, മോസും ഫ്രീമാനുംവിവരിച്ചു.

രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ, വിധിയുടെ തുക ഒരു “അസംബന്ധം” എന്ന് ഗിലിയാനി പരാമർശിക്കുകയും വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. “നിയമവാഴ്ചയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വിചാരണയുമായി ഇതിന് സാമ്യമില്ല. എനിക്ക് ഒന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ പ്രതിവാദത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ. ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട്, അപ്പീലിനായി കാത്തിരിക്കും.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment