ഡാലസിൽ മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ വനിതാ സാരഥി പ്രൊഫ. ജെയ്സി ജോർജ്

ഡാളസ്:ഡിസംബർ 16 നു നടന്ന കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാളസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു വാങ്ങി മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ വനിതാ സാരഥി പ്രൊഫ.ജെയ്സി ജോർജ്. 708 -ൽ 400 വോട്ടുകൾ നേടി.സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടതു.

ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി സേവിസിൽ ലിപ്റ്റനന്റ് ആയി സേവനം അനുഷ്ടിച്ച ജെയ്സിക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനു ധാരാളം പുരസ്‌കങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

വി എ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്നതിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു
അമേരിക്കൻ മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കു ഡാലസിൽ ജെയ്സി ആണ് നേതൃത്വം നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Print Friendly, PDF & Email

One Thought to “ഡാലസിൽ മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ വനിതാ സാരഥി പ്രൊഫ. ജെയ്സി ജോർജ്”

  1. Ltcol Daisy

    Hearty Congratulations Jaisy George.Proud moment for all malayalies.keep it up . Bring more and more colours in life.wish you all the very best

Leave a Comment

More News