ആഭ്യന്തര H-1B വിസ പുതുക്കൽ 2024 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി : സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിസ പുതുക്കൽ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം 2024 ജനുവരി 29-ന് ആരംഭിക്കും. യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർക്ക് വിദേശത്തുള്ള യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാതെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ H-1B വിസ പുതുക്കാൻ പ്രോഗ്രാം അനുവദിക്കും. 2024 ജനുവരി 29 മുതൽ, പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എച്ച്-1 ബി വിസ പുതുക്കാൻ യോഗ്യരായ അപേക്ഷകരെ അനുവദിക്കും. അപേക്ഷാ സ്ലോട്ടുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ ആഴ്ചതോറും ലഭ്യമാക്കും: ജനുവരി 29, 2024, ഫെബ്രുവരി 5, 12, 19, 26, 2024.

പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം 2021 ഫെബ്രുവരി 1-നും 2021 സെപ്റ്റംബർ 30-നും ഇടയിൽ (1) ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നോ (2) ജനുവരി 1-ന് ഇടയിൽ കാനഡയിലെ ഒരു യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നോ H-1B വിസ ലഭിച്ച യോഗ്യരായ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പൈലറ്റിന് ആകെ 20,000 H-1B വിസ അപേക്ഷകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. 2024 ജനുവരി 29 നും ഫെബ്രുവരി 26 നും ഇടയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പ്രതിവാരം ഏകദേശം 4,000 അപേക്ഷാ സ്ലോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കും.

അപേക്ഷകർ ഫോം DS-160 വിസ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി ഫയൽ ചെയ്യണം കൂടാതെ ഒരു സമർപ്പിത സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ആഭ്യന്തര പുതുക്കൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം 2024 ഏപ്രിൽ 1-ന് അവസാനിക്കും .
ഫെഡറൽ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിസ പുതുക്കൽ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം 2024 ജനുവരി 29-ന് ആരംഭിക്കും. യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർക്ക് വിദേശത്തുള്ള യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാതെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ H-1B വിസ പുതുക്കാൻ പ്രോഗ്രാം അനുവദിക്കും.

2024 ഏപ്രിൽ 1 വരെ പൈലറ്റ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും (അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അപേക്ഷാ സ്ലോട്ടുകളും പൂരിപ്പിച്ചാൽ, ഏതാണ് നേരത്തെ വരുന്നത്) കൂടാതെ 20,000 അപേക്ഷകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയിൽ കാനഡയിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഉള്ള യുഎസ് എംബസിയിൽ നിന്നോ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നോ എച്ച്-1 ബി വിസ ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഇടുങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പൈലറ്റിനുള്ള യോഗ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര വിസ പുതുക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആർക്കാണ് യോഗ്യത? അപേക്ഷകൾ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കും? ഒരു അപേക്ഷകന് അടിയന്തിരമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ആഭ്യന്തര വിസ പുതുക്കൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വിദേശ പൗരന്മാർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫ്രാഗോമെനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment