കാനഡയിൽ പഠിക്കാന്‍ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് താല്പര്യമില്ല

കാനഡയിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താല്പര്യം കുറയുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2023 ജൂലൈ മുതൽ ഒക്‌ടോബർ വരെ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കാനഡയിലെ പണപ്പെരുപ്പമാണ് ഈ ഇടിവിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

ജൂലൈ മുതൽ ഒക്‌ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 87,000 അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 1,46,000 ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കനേഡിയന്‍ ഗവൺമെന്റ് 25 ശതമാനം കൂടുതൽ പഠന അനുമതികൾ നൽകിയിരുന്നു. ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വർധിക്കുന്ന വീടുവാടകയും നിത്യജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ കാനഡയിൽ തങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ പഠനത്തിനായി കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ മടിക്കുന്നു.

ജനുവരി 1 മുതൽ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കണമെന്ന് കനേഡിയൻ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം അന്താരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, അപേക്ഷകൻ തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 20635 കനേഡിയൻ ഡോളർ (12.95 ലക്ഷം രൂപ) ആദ്യ വർഷത്തെ ട്യൂഷൻ ഫീസും യാത്രാക്കൂലിയും കൂടാതെ കാണിക്കണം.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News