ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി ഒഴിവിലേക്ക് ജഡ്ജി സുനിൽ ഹർജാനിയെ ജോ ബൈഡൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു

വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസി:ഇല്ലിനോയിസ് ഈസ്റ്റേൺ ഡിവിഷനിലെ നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതി ജഡ്ജി ഒഴിവിലേക്ക് ജഡ്ജി സുനിൽ ഹർജാനിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനം  പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബൈഡൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആറ് ജഡ്ജിമാരിൽ ഹർജാനിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. “വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തുകളിലൊന്നായ വൈവിധ്യത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ കോടതികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഗ്ദാനവും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിറവേറ്റുന്നത് തുടരുന്നു,” വൈറ്റ് ഹൗസ് പറഞ്ഞു.

ഫെഡറൽ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം റൗണ്ട് നോമിനികളായിരിക്കുമിത് , പ്രഖ്യാപിച്ച ഫെഡറൽ ജുഡീഷ്യൽ നോമിനികളുടെ എണ്ണം 215 ആയി ഉയർത്തി, വൈറ്റ് ഹൗസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജഡ്ജി സുനിൽ ആർ. ഹർജാനി 2019 മുതൽ ഇല്ലിനോയിസിലെ നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ജഡ്ജിയാണ്. ജഡ്ജി ഹർജാനി മുമ്പ് യു.എസ് അറ്റോർണി ഓഫീസിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫ്രാഡ് വിഭാഗത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് യു.എസ് അറ്റോർണി ആയും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ആയും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് സെനറ്റ് മെജോറിറ്റി വിപ്പ് ഡിക്ക് ഡർബിൻ (ഡി-ഐഎൽ), സെനറ്റ് ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റി ചെയർ, യുഎസ് സെനറ്റർ ടാമി ഡക്ക്വർത്ത് (ഡി-ഐഎൽ) എന്നിവർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഹർജാനിയുടെ നാമനിർദ്ദേശത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

2023 നവംബറിൽ, സെനറ്റർമാർ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക്  ജഡ്ജി ഹർജാനി ഉൾപ്പെടെ, ഇല്ലിനോയിസ് ഈസ്‌റ്റേൺ ഡിവിഷനിലെ നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലെതുമായ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി ആറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ശുപാർശ ചെയ്തു.

പ്രസിഡന്റ് യുഎസ് സെനറ്റിലേക്ക് ഒരു നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഡർബിൻ ചെയർമാനാകുന്ന സെനറ്റ് ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റി അവലോകനം ചെയ്യും, കൂടാതെ നോമിനിക്ക് ആത്യന്തികമായി കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വോട്ട് ലഭിക്കും. നാമനിർദ്ദേശം ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നോമിനിക്ക് മുഴുവൻ സെനറ്റിന്റെയും വോട്ട് ലഭിക്കും

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment