പ്രായമായവരെ അവഗണിച്ചാല്‍ ഒരു വർഷം തടവും ഒരു കോടി രൂപ പിഴയും

റിയാദ്: പ്രായമായ വ്യക്തികളെ അവഗണിക്കുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ 500,000 സൗദി റിയാൽ (1,10,48,974 രൂപ) വരെ പിഴയും ഒരു വർഷത്തെ തടവും ചുമത്തുമെന്ന് സൗദി അറേബ്യ (കെഎസ്എ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അറബിക് ചാനലായ അൽ ഇഖ്ബാരിയയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സൗദി അഭിഭാഷക നൂറ അൽ വാൻഡ, വയോജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. വയോധികരുടെ പരിചരണം പ്രാഥമികമായി അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണെന്നും നൂറ അല്‍ വാന്‍ഡ പ്രസ്താവിച്ചു. ലംഘനം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ കോടതി ഉചിതമായ ശിക്ഷ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

സൗദി അറേബ്യയിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രായമായവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുവഴി, ദുർബലരായ വയോധികരുടെ പരിചരണത്തിലും സം‌രക്ഷണത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 6-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണിപരമായ ഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി, പാർപ്പിടവും പരിചരണവും നൽകാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 15 നിയമത്തില്‍, പ്രായമായവരുടെ പണം അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ പെടുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News