ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയുടെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു; എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതി

പത്തനംതിട്ട: ജോലിസ്ഥലത്ത് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നടത്തിയ മനുഷ്യച്ചങ്ങല സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതി. സിപിഐ എം അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 20ലെ മൂന്ന് എൻആർഇജിഎ ടീമുകളിലെ 40 ഓളം പ്രവർത്തകരാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എൻആർഇജിഎ വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ശേഷം സിപിഐ എം അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തകരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ശൂന്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.

ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ എൻആർഇജിഎ മേറ്റുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയം അന്വേഷിക്കുകയും വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു. ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ പങ്കെടുത്ത എൻആർഇജിഎ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News