ആസ്ത്മ ഇൻഹേലർ സ്വിച്ച് വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാരും മാതാപിതാക്കളും നെട്ടോട്ടമോടുന്നു

കുട്ടിക്കാലത്തെ ആസ്ത്മയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഒന്നായ ഫ്ലോവെൻ്റ് ഇനി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് നിർമ്മിച്ച ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ GSK, ജനുവരി 1 ന് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഇഫ് എടുത്ത് മാറ്റി പകരം സമാനമായ ഒരു ജനറിക് പതിപ്പായ ഫ്ലൂട്ടികാസോൺ രംഗത്തിറക്കി

എന്നാൽ  ചില ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും ആസ്ത്മ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും യുവ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾക്കായി നെട്ടോട്ടമോടുന്നു.

കൺട്രോളറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസ്ത്മ മരുന്നുകളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഫ്ലോവെൻ്റും അതിൻ്റെ ജനറിക്. ആസ്ത്മ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ശ്വാസനാളിയിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ട്രിഗറുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ – ആസ്ത്മ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.കഠിനമായ ആസ്ത്മയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, മരുന്ന് അത്യാവശ്യവും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്.

“ഫ്‌ലോവെൻ്റ് നിർത്തലാക്കിയത് ലഘൂകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു ദുരന്തമാണ്,” കുട്ടികളുടെ മേഴ്‌സി കൻസാസ് സിറ്റിയിലെ അലർജി, ഇമ്മ്യൂണോളജി, പൾമണറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറും പീഡിയാട്രിക് പൾമണോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ക്രിസ്റ്റഫർ ഓർമാൻ പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment