ബൈഡൻ്റെ പ്രായം അനുകൂല ഘടകമാണെന്ന് ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസോം

കാലിഫോർണിയ:  ജോ ബൈഡൻ്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും  പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രായവും അനുഭവപരിചയവുമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാം തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്നു  കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസോം ഞായറാഴ്ച അഭിപ്രായപ്പെട്ടു

“ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ  അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടു, : അദ്ദേഹൻ്റെ പ്രായം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വിജയിച്ചത്,” ന്യൂസോം എൻബിസിയുടെ “മീറ്റ് ദ പ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെ പിന്തുണയോടെ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈഡൻ ഒപ്പുവച്ച നിയമങ്ങളിലേക്കു  അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടി. “അതിനാൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് കൂടി അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു . ഒരു ഡെമോക്രാറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ ജോ ബൈഡൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ്.

ഒരു മികച്ച ബൈഡൻ -ഹാരിസ് കാമ്പെയ്ൻ സറോഗേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, 56 കാരനായ ന്യൂസോം പലപ്പോഴും ബൈഡൻ്റെ ശാരീരികക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം വൈറ്റ് ഹൗസ് അഭിലാഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം  സംസാരിക്കുകയും  ചെയ്തു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment