യു എസ്സിൽ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ പ്രതിദിനം 500-ന് അടുത്ത്: സി ഡി സി

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :കോവിഡ് പാൻഡെമിക്കിൽ ആരംഭിച്ച മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളിൽ വാൻ വർദ്ധന.സെൻ്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനമനുസരിച്ച്, മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, 2021 ൽ ഏകദേശം 500 അമേരിക്കക്കാർ ഓരോ ദിവസവും മരിക്കുന്നു.മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാൽ 2021-ൽ 178,000 പേർ മരിച്ചു.

2020-ലെ ലോക്ക്ഡൗണുകളുടെ ഞെട്ടലിനു ശേഷവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോവിഡ് പാൻഡെമിക് കാലത്ത് മദ്യപാനത്തിൽ തുടർച്ചയായ വർധനവുണ്ടായതായി പഠനം വിവരിക്കുന്നു. മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലായിരുന്നു, എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ മരണനിരക്ക് അതിവേഗം ഉയർന്നു.

“ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയാനകമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു,” ടഫ്റ്റ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രൊഫസറും പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഡോ. മൈക്കൽ സീഗൽ പറഞ്ഞു. “കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.”

അമേരിക്കയിൽ മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 40,000 വർദ്ധിച്ചതായി പഠനം കണ്ടെത്തി. 2021-ൽ അമിത മദ്യപാനം മൂലം 1,78,000 പേർ മരിച്ചു, 2016-ൽ ഇത് 138,000 ആയിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ, മരണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ 27 ശതമാനവും സ്ത്രീകളിൽ 35 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു.

പാനീയ വ്യവസായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വർധിച്ച ഹോം ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ആളുകളുടെ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ നിലയാണ് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഡോ. സീഗൽ പറഞ്ഞു.

മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കണക്കുകൾ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നു , കാരണം ഡാറ്റയിൽ സജീവ മദ്യപാനികൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News