‘നെയ്യ്’ കന്നുകാലി ഉൽപന്നമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമപ്രകാരം ‘നെയ്യ്’ കന്നുകാലി ഉൽപന്നമാണെന്ന് വിധിച്ച്, അതിൻ്റെ വിൽപനയ്ക്കും വാങ്ങലിനും ഫീസ് ഈടാക്കാൻ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 1994 ലെ വിജ്ഞാപനം സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു.

‘നെയ്യ്’ വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും മാർക്കറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് പുറമേ, 1966 ലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളും കന്നുകാലികളും) മാർക്കറ്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇത് കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി.

“നെയ്യ്’ കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപന്നമല്ലെന്ന വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതവും യുക്തിരഹിതവുമാണ്. ‘നെയ്യ്’ തീർച്ചയായും കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപന്നമാണെന്ന വിരുദ്ധ വാദം യുക്തിസഹമാണ്. പശുവും എരുമയും കന്നുകാലികളാകുന്ന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 2(v) പ്രകാരം കന്നുകാലികളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപന്നമായ പാലിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് ‘നെയ്യ്’,” ജസ്റ്റിസുമാരായ സുധാൻഷു ധൂലിയ, എസ്വിഎൻ ഭട്ടി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു.

പശുക്കളും എരുമകളും നേരിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ‘നെയ്യ്’ കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപന്നമല്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചിരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംഗം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി, നെയ്യ് കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപന്നമാണെന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു.

മറ്റൊരു പാലുൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ‘നെയ്യ്’ ഒരു കന്നുകാലി ഉൽപന്നമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റ് പറയാനാകില്ലെന്ന് ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി വിധിയെഴുതിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ധൂലിയ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ പരാമർശിച്ചു.

കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപന്നമായ പാലിൽ നിന്ന് ‘നെയ്യ്’ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ‘കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപ്പന്നം’ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

തൽഫലമായി, 1994 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരായ വെല്ലുവിളി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് നിരസിച്ചുവെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു,” വിധിയില്‍ പറഞ്ഞു.

നെയ്യ് വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള മാർക്കറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികളെ വിലക്കിയ ഇടക്കാല ഉത്തരവും സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News