ജെഎൻയുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും: ധനഞ്ജയ് കുമാർ

ന്യൂഡല്‍ഹി: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജിഎസ് കാഷ് വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും എംസിഎസിൻ്റെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് ജെഎൻയു സ്റ്റുഡൻ്റ്‌സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ധനഞ്ജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ജെഎൻയുവിലെ കാമ്പസുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുമതി നൽകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹോസ്റ്റലിൽ സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന സിനിമയിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടുമെന്ന് ജെഎൻയു സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ധനഞ്ജയ് കുമാർ തുറന്നടിച്ചു. അതേസമയം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ജിഎസ് കാഷ് വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുക, എംസിഎസിൻ്റെ സ്‌റ്റൈപ്പൻഡ് 2000 രൂപയിൽ നിന്ന് 5000 രൂപയായി ഉയർത്തുക എന്നിവയാണ് തൻ്റെ മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിവിധ സ്‌കൂളുകളിൽ പോയി ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ (ജിബിഎം) വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിദ്യാർഥികളുടെ പൊതുപ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പട്ടയം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ധനഞ്ജയ് കുമാർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദമായി സംസാരിച്ചു.

2019 ലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ 2024 വരെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി തുടർച്ചയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഞ്ചാം തവണയും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കും. ഹോസ്റ്റലുകളിലെ സീറ്റുകളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ എംസിഎമ്മിൽ നൽകിയിരുന്ന തുക 2000ൽ നിന്ന് 5000 രൂപയായി ഉയർത്തി. 2011 മുതൽ 2000 രൂപ മെസ് ബില്ലായി നൽകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഇപ്പോൾ 3500 മുതൽ 4200 രൂപ വരെയാണ് മെസ് ബിൽ വരുന്നത്. ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് പകരം ജിഎസ് ക്യാഷ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന. കാമ്പസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കും. ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News