സ്വകാര്യ സർവ്വകലാശാലകളില്‍ തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പരിശീലകരെ നിയമിക്കരുതെന്ന് താലിബാൻ

താലിബാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രൊഫസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് താലിബാൻ സ്വകാര്യ സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

താലിബാൻ സർക്കാരിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബക്തർ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ബക്തർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത” ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തടയുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം.

അതേസമയം, പൊതു സർവ്വകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫസർമാർക്ക് തൊഴിൽ സമയങ്ങളിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News