സലാംഗ് ഹൈവേയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ പൂർത്തിയായി

കാബൂൾ | നവംബര്‍ 10 ബുധനാഴ്ച സലാംഗ് ഹൈവേയുടെ വടക്ക്-തെക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി സലാംഗ് ഹൈവേയുടെ മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് കെയർ ഡയറക്ടർ അബ്ദുല്ല ഉബൈദ് അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, ഒരു മാസം മുമ്പ് അവർ ആരംഭിച്ച സലാംഗ് ഹൈവേയുടെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്നും ഡയറക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, സലാംഗ് റോഡിന്റെ 30 കിലോമീറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഗ്രാവലിങ്ങിനുമായി 53 ദശലക്ഷത്തിലധികം അഫ്ഗാനികൾ ചെലവഴിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, സലാംഗ് ടണലിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനവും ഇതിനകം തന്നെ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേഷനും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, ശൈത്യകാലം വരുന്നതിനുമുമ്പ് റോഡിലെ അസ്ഫാൽറ്റിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഹൈവേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ഈ റൂട്ടിലെ നിരവധി കാല്‍നട യാത്രക്കാരും ഡ്രൈവര്‍മാരും പറഞ്ഞു.
മാത്രമല്ല, സലാംഗ് ഹൈവേ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി പുനർനിർമിക്കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, നിരവധി നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ ഈ സുപ്രധാന ഹൈവേയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു വശത്ത് പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെയും ആസ്ഫാൽറ്റിംഗിന്റെയും അപൂർണ്ണമായ പ്രക്രിയയും മറുവശത്ത് ഈ കമ്പനികളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറവും കാരണം ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ ഹൈവേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News