വിലക്കയറ്റത്തെ നേരിടാൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി 103 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ രക്ഷാ പാക്കേജ് അവതരിപ്പിച്ചു

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ജപ്പാൻ സർക്കാർ 103 ബില്യൺ ഡോളർ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ദീർഘകാല മാറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ വർഷാവസാനം രാജ്യം കൂടുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്യൂമിയോ കിഷിദ ചൊവ്വാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചു.

ജൂലൈയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപരിസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സാമ്പത്തിക ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കിഷിദ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ഇത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലുള്ള ഉത്തേജക നടപടികളിൽ നിന്ന് ക്രമേണ പിന്മാറുന്ന നിരവധി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജപ്പാനെ മാറ്റിനിർത്തുന്നു.

132 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ റെസ്ക്യൂ പാക്കേജിൽ, പ്രാഥമികമായി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കരുതൽ ധനത്തിൽ നിന്ന്, പെട്രോൾ മൊത്തക്കച്ചവട സബ്‌സിഡികൾ, കുട്ടികളുള്ള താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് പണം വിതരണം തുടങ്ങിയ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ഉടനടി ആഘാതം നേരിടാനുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചെലവ് മൊത്തം തുകയുടെ 6.2 ട്രില്യൺ യെൻ വരും. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ധനസഹായം പോലെയുള്ള നേരിട്ടല്ലാത്ത ചെലവ് രീതികൾ ബാക്കിയുള്ളവയാണ്. കൊവിഡ്-19 അണുബാധകൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലോ ഇന്ധന വിലയിലെ വർധനവ് നേരിടാൻ കരുതൽ ധനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഫണ്ടിംഗ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാർ ഒരു അധിക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും നിലവിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അത് നിയമമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കിഷിദ പറഞ്ഞു.

“പാൻഡെമിക്കിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വീണ്ടെടുക്കൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഗ്യാസോലിൻ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില ഞങ്ങൾ തടയണം,” കിഷിദ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കംഫർട്ട് പാക്കേജ് മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജപ്പാനിലെ സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ഉപരിസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഭരണകൂടം നടപടികളുടെ ഒരു “പൂർണ്ണമായ” പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കിഷിദ പറഞ്ഞു.

ജപ്പാനെ ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സമൂഹമായി മാറുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പുനർവിതരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക നയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പാക്കേജിലുണ്ടാകുമെന്ന് കിഷിദ പറഞ്ഞു. “ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ മുൻകരുതലായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News