അഗ്നിപഥ്: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 500 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രതിരോധ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പദ്ധതിയായ അഗ്നിപഥിനെതിരായ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച 529 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി.

529 ട്രെയിനുകളിൽ 181 എണ്ണം മെയിൽ/എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും 348 എണ്ണം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുമാണ്. ഇതു കൂടാതെ 4 മെയിൽ എക്‌സ്പ്രസും 6 പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും റെയിൽവേ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി.

വിവിധ വടക്കൻ റെയിൽവേ ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള 71 കമ്മ്യൂട്ടർ ട്രെയിനുകളും (റിട്ടേൺ സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ) 18 കിഴക്കോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയതായി നോർത്തേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചരിത്രപരവും പരിവർത്തനപരവുമായ നടപടിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി, ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നേരിട്ടു.

പ്രതിഷേധക്കാർ ട്രെയിനുകൾ ലക്ഷ്യമിടുകയും അവയിൽ പലതും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി റെയിൽവേയ്ക്ക് വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News