കേരള സർക്കാർ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് 2 പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: 2022-2023 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ മാർച്ച് 9 മുതൽ 29 വരെ നടത്തുമെന്ന് കേരള സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് 3 വരെ നടക്കും. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 10 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെ നടക്കും.

SSLC മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 27 നും മാർച്ച് 3 നും ഇടയിൽ നടത്തണം. ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയം ഏപ്രിൽ 3 ന് ആരംഭിച്ച് മെയ് 10 ന് മുമ്പ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

പ്ലസ് ടുവിനുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ മാർച്ച് 10 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെ നടക്കും. മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ തീയതി ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് 3 വരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറിയുടെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ജനുവരി 25ന് ആരംഭിക്കും. ഏപ്രിൽ 3ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂല്യനിർണയത്തിന് ശേഷം മെയ് 25നോ അതിനുമുമ്പോ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ 4.5 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കും. അതിനാൽ മൂല്യനിർണയത്തിനായി 70 ക്യാമ്പുകളെങ്കിലും സജ്ജീകരിക്കും. അതേസമയം ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 82 മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News