ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ ദിനം: ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ ദിനം (IDPWD) ഡിസംബർ 3 ന് ആഗോളതലത്തിൽ ആചരിക്കുന്നു.

1992 മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ദിനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അന്തസ്സ്, ക്ഷേമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം വൈകല്യം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ ദിനം ശ്രമിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈകല്യമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓട്ടിസം മുതൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മുതൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് വരെ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളെയും അന്താരാഷ്ട്ര വൈകല്യ ദിനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മാത്രമല്ല, അത് മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ വൈകല്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല.

അന്താരാഷ്‌ട്ര വികലാംഗ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക: അന്താരാഷ്‌ട്ര വൈകല്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമൂഹം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നാമെല്ലാവരും പരിഗണിക്കണം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 15% ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. ഇത് ഒരു ബില്യണിലധികം ആളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു! അത് ഗണ്യമായ എണ്ണമാണ്. പ്രവേശനക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വികലാംഗർക്ക് കഴിയുന്നത്ര സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ദിവസം, എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയും സംവേദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ദിവസം അനുയോജ്യമാണ്. വൈകല്യങ്ങളെ തരംതിരിച്ചേക്കാവുന്ന 21 വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മാനസികരോഗങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കേൾവിക്കുറവ്, അന്ധത എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള വിവിധ അവസ്ഥകൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്, അതുവഴി വൈകല്യവുമായി ഇടപെടുന്ന ആരെയും സഹായിക്കാനാകും.

എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിവിധ തൊഴിലുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനക്ഷമതയും അർത്ഥമാക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

അന്താരാഷ്‌ട്ര വികലാംഗ ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം: 1981ലാണ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വികലാംഗരുടെ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ചത്. ആ തീരുമാനത്തിനും വികലാംഗരുടെ യഥാർത്ഥ വർഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് വർഷം, വികലാംഗർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവരുടെ അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ തുല്യമാക്കാം, എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അല്ലാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി എങ്ങനെ പങ്കാളികളാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു.

വൈകല്യങ്ങൾ വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് തടയാൻ ആഗോള സർക്കാരുകൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം, ചർച്ചകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വ്യത്യസ്ത തരം വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകളെയും മറ്റ് രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ്.

1983 മുതൽ 1992 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ദശാബ്ദമായി നിയുക്തമാക്കി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വികലാംഗരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ആശയങ്ങളും പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

എല്ലാ വർഷവും ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2007-ലെ വർഷത്തെ വിഷയം “വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള മാന്യമായ ജോലി” എന്നതായിരുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News