ഇന്നത്തെ രാശിഫലം (ഡിസംബര്‍ 9, വെള്ളി)

ചിങ്ങം: നിങ്ങൾ അസാധാരണമായ ആത്മവിശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ജോലിസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ വിജയം നേടുന്നതിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരില്ല.

കന്നി: ഇന്ന് ഒരു ഇടവേളയെടുത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമായി ഭവിക്കും. ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ക്ഷമയോടുകൂടി കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുക. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ നിർഭരമായ ജീവിതം പുതിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കും.

തുലാം: വളരെക്കാലമായിട്ടുള്ളതോ നേരത്തേ ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അന്ത്യം കുറിക്കും. അവ കോടതി മുഖാന്തരമോ പരസ്‌പര ധാരണ മൂലമോ പരിഹരിക്കും. ജോലിഭാരം സാധാരണഗതിയിലാവുകയും ചില സന്നിഗ്ദ്ധമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി മികച്ച പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിഭാരം അനുഭവപ്പെടും. സായാഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തവും ലളിതവുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷവാനാക്കും.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിവാദപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരു ദിവസമാണ്. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുക. അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്‌താൽ തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാകും.

മകരം: ഊർജം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന, ജിജ്ഞാസ, സംവിധാനം എന്നിവ ജോലിക്കിടയിലെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ജോലിഭാരവും കുറയും.

കുംഭം:വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഊർജസ്വലനായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഛായയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അതിമോഹം ഉള്ളവനാകരുത്. ആളുകളോട് ദയയുള്ളതും കരുണയുള്ളതുമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക.

മീനം: അക്ഷീണമായും വളരെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നു ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. പുതുമയും സർഗ്ഗാത്മകതയും നിങ്ങൾ ഇന്നു ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരും. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. പരാജയത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കുക.

മേടം: വിജയത്തിൻറെ തിളക്കമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ജോലിഭാരം കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയ സാമർഥ്യം ആത്മാർത്ഥമായി ജോലിചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സർവ്വശക്തനിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവനായിരിക്കുക.

ഇടവം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തികരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. സ്വതന്ത്രമായി ആഗ്രഹിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ദിവസം തിരക്കേറിയതായിരിക്കും.

കർക്കടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്‌നങ്ങൾ ഇന്ന് ബലഹീനമാകും. കുടുംബത്തിൽ കലഹത്തിനും അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഭിന്നതയ്ക്കും സാധ്യത. സാഹചര്യങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി നേരിടുക.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News