യുട്ട, മിസിസിപ്പി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സിക്ക് വിശ്വാസം പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു

മിസിസിപ്പി: യൂട്ട, മിസിസിപ്പി എന്നീ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കൂടി സിക്ക് വിശ്വാസം സ്‌ക്കൂള്‍ കരികുലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ അമേരിക്കയിലെ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 24 മില്യണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ സിക്ക് വിശ്വാസത്തെകുറിച്ചു പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

ഇതിനകം 14 സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ സ്‌ക്കൂള്‍ പഠനത്തില്‍ സിക്ക് വിശ്വാസം ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

വിവിധ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചു വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് സംസ്ഥാന സ്‌ക്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. തല്‍ക്കാലം പബ്ലിക് സ്‌ക്കൂളുകളില്‍ മാത്രമാണ് ഇതു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 15നാണ് മിസിസിപ്പി സ്റ്റേറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് എഡുക്കേഷന്‍ ഇതിനനുകൂലമായി വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ 457000 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് ഇനി മുതല്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ സിക്ക് മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടിവരുന്നത്.

സിക്ക് കൊയലേഷനാണ് ഇതിനു പുറകില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച പ്രചോദകശക്തി.

യുട്ട സംസ്ഥാനത്തെ 606000 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാക്കി യുട്ട സ്‌റ്റേറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് എഡുക്കേഷന്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.
സിക്ക് വിശ്വാസം പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തെ സിക്ക് കൊയലേഷന്‍ സീനിയര്‍ എഡുക്കേഷന്‍ മാനേജര്‍ ഹര്‍മല്‍ സിംഗ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News