എങ്കില്‍ എന്നോടു പറ ‘ഐ ലവ് യൂന്ന്’; വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയോട് പ്രേമാഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയ അദ്ധ്യാപകനെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു

രാജ്‌കോട്ട്: ക്ലാസിൽ വെച്ച് ‘ഐ ലവ് യു’ എന്ന് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ അദ്ധ്യാപകനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. രാജ്‌കോട്ട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ബി.എസ്.കൈലയാണ് ഗണിത അദ്ധ്യാപകന്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ബുധനാഴ്‌ച, കർണാവതി സ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് ‘ഐ ലവ് യു’ എന്ന് പറയാൻ ഗണിത അദ്ധ്യാപകൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതിപ്പെട്ടു.

രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ക്ലാസിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങളിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമല്ല. അദ്ധ്യാപകനെതിരായ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോപണത്തെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സംതൃപ്തിയ്ക്കായി, ഗണിത അദ്ധ്യാപകൻ ബൽമുകുന്ദിന്റെ സേവനം ഉടൻ അവസാനിപ്പിച്ചു.

“അദ്ധ്യാപകന്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് ഫോർമുല വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ‘ഐ ലവ് ഫോർമുല’ എന്ന് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് ‘ഐ ലവ് യു’ എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല,” സ്‌കൂൾ ട്രസ്റ്റി അശോക് ഭംഭർ പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment