2023 ഏപ്രിൽ 5 ന് G20 ബിസിനസ് ഉച്ചകോടിക്ക് നാഗാലാൻഡ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

കൊഹിമ : ജി 20 ഉച്ചകോടി 2023 ഏപ്രിൽ 5 ന് കൊഹിമയിൽ നടക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജെ ആലം അറിയിച്ചു.

ജി 20 കലണ്ടറിൽ വർഷം മുഴുവനും 33 നഗരങ്ങളിൽ മീറ്റിംഗുകൾ നടക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊഹിമയിലാണ്. “ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് 2023 ഏപ്രിൽ 5 ന് നാഗാലാൻഡിൽ നടക്കും. ഉച്ചകോടി പരിപാടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

110 ഓളം പ്രതിനിധികൾക്ക് സംസ്ഥാനം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. അതിൽ 100 ​​പേർ 28 ജി 20 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നും വരും. പ്രതിനിധികൾ ഏപ്രിൽ 4 ന് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നും തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 5 ന് പ്രധാന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉച്ചകോടി പരിപാടികളിൽ നാഗാലാൻഡിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗുകളും സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “യോഗങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം വ്യവസായത്തിന്റെയും കാർഷിക, അനുബന്ധ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങളുടെയും വളർച്ചയെ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.”

ഏപ്രിൽ 4 ന് കൊഹിമയിലെ ക്യാപിറ്റൽ കൾച്ചറൽ ഹാളിൽ എത്തുന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് ഔപചാരിക സ്വീകരണം ലഭിക്കും. ഏപ്രിൽ 5 ന്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗുകൾ നടക്കും, തുടർന്ന് കിസാമ ഹെറിറ്റേജ് കോംപ്ലക്സിൽ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നവും അത്താഴവും നടക്കും, അവിടെ സന്ദർശകരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം സംസ്ഥാനം അതിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിനിധികൾക്ക് വൻ സ്വീകരണം നൽകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനത്താവളം, റോഡുകൾ, വേദികൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News