അബോർഷൻ കവറേജിനു പള്ളികൾ പണം നൽകണമെന്ന് ഫെഡറൽ കോടതി നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം

അബോർഷൻ കവറേജിനു പള്ളികൾ പണം നൽകണമെന്ന് ഫെഡറൽ കോടതി നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം പി പി ചെറിയാൻ
കാലിഫോർണിയ:അബോർഷൻ കവറേജിനായി പള്ളികൾ പണം നൽകാൻ ഫെഡറൽ കോടതികൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. കാലിഫോർണിയയിലെ രണ്ട് ഫെഡറൽ കോടതികൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗർഭഛിദ്രം കവറേജ് നിരസിക്കാനുള്ള സഭകളുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വിധിച്ചു. ഈ വ്യവഹാരങ്ങളിലെ കോടതി വിധികൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പള്ളികളുടെ അഭിഭാഷകരുടെ ഫീസിനായി $1,400,000 നൽകാൻ സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വിശ്വാസവും മനഃസാക്ഷിയും ലംഘിക്കാൻ ഒരു പള്ളിയോ മറ്റേതെങ്കിലും മതപരമായ തൊഴിലുടമയോ സർക്കാരിന് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല, അലയൻസ് ഡിഫൻഡിംഗ് ഫ്രീഡം അറ്റോർണി ജെറമിയ ഗാലസ് പറഞ്ഞു. “വർഷങ്ങളായി, കാലിഫോർണിയയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആസൂത്രിത രക്ഷാകർതൃത്വവുമായി സഹകരിച്ച്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി വിശ്വാസാധിഷ്ഠിത സംഘടനകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭകൾക്കും അവരുടെ അംഗങ്ങളുടെ മനഃസാക്ഷി അവകാശങ്ങൾക്കും, ഉത്തരവിടാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റ് മത സംഘടനകൾക്കും ഇതൊരു സുപ്രധാന വിജയമാണ്. ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ചില വിശ്വാസങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു.

ധാർമ്മികമോ മനഃസാക്ഷിപരമോ ആയ എതിർപ്പുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, മതസംഘടനകളുടെ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള കവറേജ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന DMHC 2014-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, കാലിഫോർണിയയുടെ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ചും ഫെഡറൽ മനഃസാക്ഷി നിയമത്തിന്റെ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചും യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസസിൽ ഔപചാരിക പരാതികൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അലയൻസ് ഡിഫൻഡിംഗ് ഫ്രീഡം അഭിഭാഷകർ ഫൂത്ത്‌ഹിൽ ചർച്ച് വേഴ്സസ് റൂയിലാർഡ് (ഇപ്പോൾ വാടാനബെ) ആദ്യത്തെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.

2022 ഓഗസ്റ്റിൽ, കാലിഫോർണിയ അബോർഷൻ-കവറേജ് മാൻഡേറ്റ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ സഭകൾക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു ഫെഡറൽ കോടതി വിധിച്ചു.കോടതി വിധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഗർഭച്ഛിദ്രം-കവറേജ് ഉത്തരവ് സ്കൈലൈൻ ചർച്ചിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനം $1,400,000 പള്ളികളുടെ അഭിഭാഷകരുടെ ഫീസിനായി അടച്ചത് .

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News