പാൻ കാർഡ് ഇപ്പോഴും ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം; പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും

ന്യൂഡൽഹി: പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതിന് പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ജൂൺ 30-നകം ആധാർ കാർഡുമായി പാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെക്കാലമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പാൻ കാർഡ് ഉടമയുടെ കാർഡ് നിർജ്ജീവമാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും, നികുതിദായകർക്ക് ആദായനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല, 1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ പാൻ ഉടമകൾക്കും ഇത് നിർബന്ധമായതിനാൽ, അത്തരം നികുതിദായകരുടെ TDS, TCS എന്നിവ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ കുറയ്ക്കും. അവസാന തീയതി വരെ ആധാർ കാർഡുമായി പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഉപയോക്താക്കളിൽ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പാൻ കാർഡ് സജീവമാക്കാം.

പാൻ കാർഡ് ഉടമ ആദ്യം എൻഎസ്ഡിഎൽ പോർട്ടലിൽ പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് രീതി. മേജർ ഹെഡ് 0021-നും മൈനർ ഹെഡ് 500-നും ചലാൻ നമ്പർ ഐടിഎൻഎസ് 280-ന് കീഴിൽ ഉപയോക്താവ് പണമടയ്ക്കണം. അടുത്തിടെ, ഏറ്റവും പുതിയ ട്വീറ്റിൽ, ആധാർ-പാൻ ലിങ്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജൂൺ 30 വരെ വൈകി ഫീസ് അടച്ചിട്ടും പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത കാർഡ് ഉടമകൾ അത്തരമൊരു കേസ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പണമടച്ചാലും ചലാനുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ചില പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News