ഡൽഹിയില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു; എൻസിആർ-ൽ GRAP-3 നടപ്പിലാക്കി; നിയന്ത്രണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു; ‘ലോക്ക്ഡൗൺ’ ഒരു ചുവട് മാത്രം അകലെ

ന്യൂഡല്‍ഹി: മലിനീകരണത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിടുന്ന ഡൽഹി-എൻസിആറിൽ ഗ്രേഡഡ് റെസ്‌പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ (ജിആർഎപി) മൂന്നാം ഘട്ടം നടപ്പാക്കി. ഇതോടെ ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു. GRAP-3 നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം, അവശ്യ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ഒഴികെയുള്ള നിർമ്മാണ, പൊളിക്കൽ ജോലികൾക്ക് സമ്പൂർണ നിരോധനം ഉണ്ടാകും. ബിഎസ്-3 നിലവാരത്തിലുള്ള പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളും ബിഎസ്-4 നിലവാരത്തിലുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം ഡൽഹിയിലും ഗാസിയാബാദ്, ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ, ഫരീദാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലും ബാധകമായിരിക്കും.

ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിലെ മലിനീകരണം കണക്കിലെടുത്തും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് തടയുന്നതിനുമാണ് GRAP-3 ന്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കമ്മീഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് (CAQM) ഉത്തരവിട്ടു. ഡൽഹിയിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ‘ഗുരുതര’ വിഭാഗത്തിലെത്തി. ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ, GRAP 3, GRAP 1, 2 നിയമങ്ങൾക്കൊപ്പം ഡൽഹി എൻസിആറിലുടനീളം നടപ്പിലാക്കി.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News