പൂജാ ബമ്പർ ലോട്ടറി: ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി രൂപ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ജെസി 253199-ന്

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൂജാ ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസർകോട് ഏജന്റായ മേരിക്കുട്ടി ജോജോയിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

ഈ വർഷത്തെ ലോട്ടറിയിൽ 39 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ വർധനയാണിത്. 89% ടിക്കറ്റ് വിറ്റഴിഞ്ഞതായി ലോട്ടറി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകളെ മറികടന്നെങ്കിലും, ഒരു ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തുക 10 കോടിയിൽ നിന്ന് 12 കോടിയായി ഇത്തവണ ഉയർത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി വീതം നാല് കോടി രൂപ വീതം നാല് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് നൽകും. JD, JC സീരീസിലെ ടിക്കറ്റുകളാണ് കൂടുതലും സമ്മാനത്തുകകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയത്.

മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്, ഓരോ സീരീസിന് രണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വീതം പത്ത് സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. അഞ്ച് പേർക്ക് നാലാം സമ്മാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ഇതുകൂടാതെ 5000, 1000, 500, 300 എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News