പെറുവിലെ ലിമയില്‍ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കുട്ടികളുടെ മമ്മികൾ കണ്ടെത്തി

ലിമ (പെറു): പെറുവിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ, ആധുനിക ലിമയിലെ ഏറ്റവും പഴയ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ, ഒരു കാലത്ത് വിശുദ്ധ ആചാരപരമായ സ്ഥലമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 1,000 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള കുട്ടികളുടെ നാല് മമ്മികൾ കണ്ടെത്തി.

മുതിർന്ന ഒരാളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികൾ ഇൻക സാമ്രാജ്യം ആൻഡിയൻ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെറുവിന്റെ മധ്യതീരത്ത് വികസിച്ച യ്ച്സ്മ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കുന്നിൻ മുകളില്‍ ഗോവണിപ്പടികളും അതിനു ചുവട്ടിൽ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തി. , ഈ ക്ഷേത്രം 3,500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ലിമയിലെ റിമാക് ജില്ലയിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ലൂയിസ് തകുഡ പറഞ്ഞു.

“ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാരപരമായ അറയാണ്. ഇഷ്മ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായി കണക്കാക്കി, അതിനാൽ അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മമ്മികളുടെ തലയോട്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും മുടിയുണ്ടെന്ന് തകുഡ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള പെറുവിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 400 പുരാവസ്തു അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പെറുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരാവസ്തു സൈറ്റുകൾ ലിമയ്ക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കുസ്‌കോ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, ഇത് ഇൻക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് സ്പാനിഷ് അധിനിവേശക്കാരുടെ കീഴിലായി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News