കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സമാഹരിച്ചത് 341.65 കോടി രൂപ; ചെലവഴിച്ചത് 196.7 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി: മേയിൽ നടന്ന കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ചിലവഴിച്ചത് 196.70 കോടി രൂപയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ പാർട്ടി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ താരപ്രചാരകർക്കുള്ള എയർ ചാർട്ടർ ഇനത്തിൽ 16.83 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം മുതൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബിജെപി കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനത്ത് 341.65 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അച്ചടി, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ, ബൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ടിവി ചാനലുകൾ എന്നിവയിലെ പരസ്യങ്ങൾക്കായി 78.10 കോടി രൂപയും, റാലികളും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് 14.21 കോടി രൂപയും പാർട്ടി ചെലവഴിച്ചതായി അതിൽ പറയുന്നു.

പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കോ ​​സംസ്ഥാന ഘടകം അധികാരപ്പെടുത്തിയതോ ഉണ്ടാക്കിയതോ ആയ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കോ ​​​​മൊത്തം തുകയായി 34 കോടി രൂപയും ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ ചെലവായ 196.70 കോടിയിൽ 149.36 കോടി പൊതു പാർട്ടി പ്രചാരണത്തിനും 47.33 കോടി സ്ഥാനാർഥികൾക്കും ചെലവായതായി ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News