അയോവ സ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിലെ സാത്താന്റെ പ്രതിമ തകർത്ത് ശിരഛേദം ചെയ്തു

അയോവ : വെള്ളിയാഴ്ച, ദി സാത്താനിക് ടെമ്പിൾ അയോവ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലിൽ സ്ഥാപിച്ച സാത്താനിക് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ശിരഛേദം ചെയ്തതിന്  ക്രിസ്ത്യൻ വെറ്ററൻ മൈക്കൽ കാസിഡി  അറസ്റ്റിലായി. തനിക്കെതിരെ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയേക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം  വെളിപ്പെടുത്തി. “ഞാൻ ഈ ദൈവദൂഷണ പ്രതിമ കണ്ടു പ്രകോപിതനായെന്നു” ശിരഛേദത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കവേ മൈക്കൽ പറഞ്ഞു

“നിർഭാഗ്യവശാൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള നിയമപരമായ ചാർജുകൾ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ” മുമ്പ് മിസിസിപ്പിയിലെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മത്സരിച്ച കാസിഡി പറഞ്ഞു

കാസിഡിക്കായി ദി സെന്റിനൽ  സജ്ജീകരിച്ച GiveSendGo പേജ് അനുസരിച്ച്, ബാഫോമെറ്റ് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ശിരഛേദം സംബന്ധിച്ച് കാസിഡിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ  അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏകദേശം $20,000 കാമ്പെയ്‌നിലൂടെ സമാഹരിച്ചു, നാലാം ഡിഗ്രി ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളാണ് കാസിഡിക്കു   നേരിടേണ്ടി വരും

“അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുവരെ ഉചിതമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസംഘം വിശ്വസിക്കുന്നു. അധിക ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചാൽ, സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സേവന അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് കാസിഡിയുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ അവ കൈമാറും,” പേജ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment