ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സൗദി അറേബ്യ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടി

റിയാദ്: ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് എലിമിനേഷനിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗദി അറേബ്യ (കെഎസ്എ) നേടി.

ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ നടപടികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിഷൻ 2030, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ നേട്ടം.

അംഗരാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച പ്രാക്ടീസ് ട്രാൻസ്-ഫാറ്റി ആസിഡ് (ടിഎഫ്എ) എലിമിനേഷൻ പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നതും ശക്തമായ നിരീക്ഷണ, നിർവ്വഹണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്.

സൗദി അറേബ്യ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളിലെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നത്?
വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യം അതിന്റെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പോഷകമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച്, അതുവഴി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയുടെ പരിവർത്തന പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു.

ശരാശരി ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഹൃദയധമനികളിലെ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തവും ആരോഗ്യകരവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആഗോളതലത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി സൗദി അറേബ്യ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഡെൻമാർക്ക്, ലിത്വാനിയ, പോളണ്ട്, തായ്‌ലന്‍ഡ് എന്നിവയാണ്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News