ഏലിയാമ്മ സ്കറിയ (104) വിർജീനിയയിൽ നിര്യാതയായി

വിർജീനിയ: മാങ്ങാനം പുതുപ്പറമ്പിൽ ഏലിയാമ്മ സ്കറിയ (104) വിർജീനിയയിലെ റിച്ച്മണ്ടിൽ നിര്യാതയായി. പരേതനായ പാസ്റ്റർ പി. സി. സ്കറിയയുടെ സഹധർമ്മിണിയും പമ്പാടി മാക്കിൽ കുടുംബാംഗവുമാണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ.
മക്കൾ: സാറാമ്മ ചെറിയാൻ, ഏലിയാമ്മ പണിക്കർ, മരുമക്കൾ: പരേതനായ പാസ്റ്റർ ചെറിയാൻ കൊതകെരി, സൈമൺ പണിക്കർ (എല്ലാവരും യു.എസ്.എ).
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News