വാരണാസിയിലെ ജ്ഞാനവാപി പള്ളി നിലവറയിൽ പൂജ നടത്താൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി

ജ്ഞാനവാപി മസ്ജിദ്-കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്ര തർക്കത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ, ജനുവരി 31 ബുധനാഴ്ച വാരണാസി കോടതി, ഗ്യാൻവാപി പള്ളി സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ‘വ്യാസ് കാ തെഖാന’ പ്രദേശത്ത് പൂജകൾ നടത്താൻ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് അനുമതി നൽകി.

അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ വിഷ്ണു ജെയിൻ ശങ്കർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ജ്ഞാനവാപി സമുച്ചയത്തിലെ ‘വസുഖാന’ പ്രദേശം സീൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദു പക്ഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജനുവരി 24 ന്, വാരണാസി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഗ്യാൻവാപി പള്ളി സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ തെക്കൻ നിലവറയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. അവിടെയാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പൂജ നടത്താൻ അനുവാദം നല്‍കിയത്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News