ഇരുപതാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ ഗര്ഭധാരണം വെളിപ്പെടുത്തി 39 വയസ്സുള്ള അമ്മ

കൊളംബിയ : 39 വയസ്സുള്ള അമ്മ, താൻ തൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ (എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായ പുരുഷന്മാരുമായി) ഗർഭിണിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും തനിക്ക് ഇനി ഗർഭം ധരിക്കാനാകാത്തിടത്തോളം കുട്ടികളുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.

കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടും ഇതിനകം 19 കുട്ടികളുള്ള 39 കാരിയായ മാർത്തയ്ക്ക് അമ്മയാകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കൊളംബിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ത്രീ പറയുന്നു. മാർത്തയ്ക്ക് ആരാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു

കൊളംബിയയിലെ മെഡെലിനിൽ നിന്നുള്ള മാർത്തയുടെ ഭീമാകാരമായ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്, മൂന്ന് കിടപ്പുമുറികളുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ്

ഭീമാകാരമായ കുടുംബത്തിലെ 17 അംഗങ്ങൾ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്, മാർത്തയ്ക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും അവളുടെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, തനിക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തുടരുമെന്ന് മാർത്ത പറയുന്നത്തിനു കാരണം   ഇത് തനിക്ക് ലാഭകരമാണത്രേ!

തൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടികൾക്ക് 76 ഡോളറും ഇളയ കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം 30.50 ഡോളറും ലഭിക്കുമെന്ന് മാർത്ത പറഞ്ഞു.അതിനർത്ഥം, ഓരോ മാസവും, അവളുടെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി കൊളംബിയൻ ഭരണകൂടം അവൾക്ക് ഏകദേശം 510 ഡോളർ നൽകുന്നു എന്നാണ്. പരിമിതമായ ബജറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം നൽകാൻ താൻ ചിലപ്പോൾ പാടുപെടാറുണ്ടെന്ന് മാർത്ത പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment