2023ൽ 59,000 ഇന്ത്യക്കാർ യുഎസ് പൗരത്വം നേടി

വാഷിംഗ്ടൺ: 2023-ൽ 59,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാര്‍ യുഎസ് പൗരത്വം നേടിയതായി യു എസ് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പ് ആന്റ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ സര്‍‌വീസസ് (US Citizenship and Immigration Services – USCIS) ന്റെ 2023 ലെ വാർഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (സെപ്റ്റംബർ 30, 2023 ന് അവസാനിക്കുന്ന വർഷം) ഏകദേശം 8.7 ലക്ഷം വിദേശ പൗരന്മാർ യുഎസ് പൗരന്മാരായി, അതിൽ 1.1 ലക്ഷത്തിലധികം മെക്സിക്കൻമാരും (മൊത്തം പുതിയ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 12.7%), 59,100 (6.7%) ) ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യുഎസ് പൗരത്വം ലഭിച്ചു.

കൂടാതെ, റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പുതുതായി ലിസ്റ്റു ചെയ്ത അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരിൽ 44,800 (5.1 ശതമാനം) ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നുള്ളവരും 35,200 (4 ശതമാനം) ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്.

സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന് (യുഎസ് പൗരത്വം നൽകൽ) യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഒരു അപേക്ഷകൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റി ആക്ടിൽ (ഐഎൻഎ) വ്യക്തമാക്കിയ ചില യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണം.

കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അമേരിക്കയില്‍ നിയമാനുസൃതമായ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം (എൽപിആർ) എന്ന
നിബന്ധന പൊതുവെ ആവശ്യകതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യുഎസ് പൗരന്മാരുടെ ചില പങ്കാളികളും സൈനിക സേവനമുള്ള അപേക്ഷകരും ഉൾപ്പെടെ ചില അപേക്ഷകരെ സ്വാഭാവികവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ പൊതുവായ ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രത്യേക പ്രകൃതിവൽക്കരണ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്.

2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യുഎസ് പൗരത്വം നേടിയ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തേക്ക് (INA സെക്ഷൻ 316(എ)) LPR-കൾ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന് അർഹരായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തേക്ക് LPR ആകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരും വിവാഹിതരായവരുമായ അപേക്ഷകർ 3 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു യുഎസ് പൗരനും (INA സെക്ഷൻ 319(എ) ഒരു നിയുക്ത കാലയളവിൽ സൈനിക സേവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയ അപേക്ഷകരും (INA സെക്ഷൻ 329).

പൊതുവേ, ഒരു പൗരനല്ലാത്തയാൾ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും നിയമാനുസൃത സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി ചെലവഴിക്കണമെന്നും, ഒരു യുഎസ് പൗരൻ്റെ പങ്കാളി കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും നിയമാനുസൃത സ്ഥിര താമസക്കാരനായി ചെലവഴിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു.

2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും LPR ആയി ചെലവഴിച്ച ശരാശരി വർഷം ഏഴാണ്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News