ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരളത്തിലെ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ കണക്കിലെടുത്ത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിഎസ്‌സി) ഡിഗ്രി തല തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മെയ് 11, 26 തീയതികളിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചു. അവസാന പരീക്ഷ ജൂൺ 15-ന് നടക്കും.

മെയ് 11, 25 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ ജൂണിലേക്ക് മാറ്റി. ഏപ്രിൽ 24ന് നടത്താനിരുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 29 വരെയും ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 25-ൽ നിന്ന് 30-ലേക്കുമാണ് മാറ്റിയത്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News