ശതചണ്ഡി മഹായാഗം ഏപ്രിൽ 6, 7 തിയ്യതികളില്‍ ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കും

ഷിക്കാഗോ: ശ്രീരാമദാസ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശതചണ്ഡി മഹായാഗം നടത്തപ്പെടുന്നു. ശക്തിശാന്താ നന്ദ മഹർഷി, ഡോ. ശ്രീനാഥ് കാരയാട്ട്, ജയപ്രകാശ് ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ശതചണ്ഡി മഹായാഗത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കും.

ഏപ്രിൽ 6, 7 തീയതികളിൽ ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് യാഗം നടക്കും. ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി രാവിലെ 9 മണിക്ക് മഹാലക്ഷ്മി യാഗത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് രണ്ടു മണിക്ക് ചണ്ഡികാപാരായണം, ആറു മണിക്ക് ബലിപൂജ എന്നിവയും 7-ാം തീയതി രാവിലെ 9 മണിക്ക് ചണ്ഡികാഹോമം, രണ്ടു മണിക്ക് കന്യകപൂജ, 2.30ന് വട്ടകപൂജ, മൂന്നു മണിക്ക് സുവാസിനി പൂജ എന്നിവയോടു കൂടി ഈ മഹായാഗത്തിന് സമാപ്തി കുറിക്കും.

ഈ യാഗത്തിന്റെ ഭാഗഭാക്കാകുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കു കിട്ടുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ അവസരമാണ്. ഈ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് ജന്മസാഫല്യമായിരിക്കും. ഹൂസ്റ്റണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ രാമദാസ ആശ്രമത്തിൽ വച്ചു നടത്തുന്ന ഈ യാഗത്തിനു ശേഷം അമേരിക്കയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വച്ച് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ സമസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളേയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ചണ്ഡികാ യാഗം പഠിപ്പിച്ച് യാഗം നടത്തുവാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ യാഗങ്ങളിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തെ ധന്യമാക്കുവാൻ, പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ, ചരിത്രപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ബന്ധപ്പെടുക: സോമരാജൻ നായർ (713-320-9334), ജയപ്രകാശ് ബാലകൃഷ്ണൻ (630-430-6329).

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment