സമ്പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതോടെ കുടുംബത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നിച്ചു

ഫോർട്ട് വർത്ത്(ടെക്സാസ്): തിങ്കളാഴ്ചത്തെ സമ്പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ടെക്സാസിലെ ഒരു അമ്മ പെൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകുകയും സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ “സൂര്യൻ” എന്നർത്ഥം വരുന്ന സോൾ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു.

സോൾ അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗമാണ്, എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാമമുള്ള ആദ്യത്തെയാളല്ല. അവൾക്ക് 4 വയസ്സുള്ള ലൂണ (റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ നാമമാണ് ലൂണ.)എന്ന സഹോദരിയുണ്ട്, ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചെയ്തതുപോലെ ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 8 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:04 നാണ് സോൾ സെലസ്റ്റ് അൽവാരസ് ജനിച്ചത്. ഫോർട്ട് വർത്തിനടുത്തുള്ള മെത്തഡിസ്റ്റ് മാൻസ്ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ, 6 പൗണ്ടും 7 ഔൺസും ഭാരമുണ്ട്. അവളുടെ അമ്മ അലിസിയയുടെ അവസാന തീയതി അടുത്ത ആഴ്‌ച വരെ ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഗ്രഹണ ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ലിറ്റിൽ സോൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

ഒരു ഗ്രഹണ സമയത്ത്, ചന്ദ്രൻ സൂര്യനു മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും, 1878 മുതൽ ടെക്സാസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അപൂർവവും മനോഹരവുമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ പകൽ വെളിച്ചം കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്ക് മങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോൾ അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗമാണ്, എന്നാൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗനാമമുള്ള ആദ്യത്തെയാളല്ല. അവൾക്ക് 4 വയസ്സുള്ള ലൂണ എന്ന സഹോദരിയുണ്ട്, ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചെയ്തതുപോലെ ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നു.

അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ അലിസിയയും കാർലോസ് അൽവാരസും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ചില ഗ്രഹണ ദിന ട്രാഫിക്കിൽ അകപ്പെട്ടെങ്കിലും, നോർത്ത് ടെക്‌സാസിലെ മാസ്മരികമായ കാഴ്ച്ച കാണാൻ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മതിയായ സമയം സോളിന് ജനിച്ചു. 1:40 ന് ഫോർട്ട് വർത്തിൽ ഗ്രഹണം പൂർണമായി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News