രാജ്യ/സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഓണം ബംബര്‍ ലോട്ടറിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപ!!

തിരുവനന്തപുരം: ഭാഗ്യാന്വേഷകർക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത! ഈ ഓണം സീസണില്‍ സംസ്ഥാനം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബംബര്‍ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഒരു ടിക്കറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായ 25 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാന വിജയിക്ക് നല്‍കും. രണ്ടാം സമ്മാനമായി അഞ്ച് കോടി രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 പേർക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതവും ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരിടത്തും ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് ഇത്ര വലിയ സമ്മാനത്തുക ഇതുവരെ നല്‍കിയിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബര്‍ 18 നാണ് ഓണം ബംപര്‍ നറുക്കെടുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ 25 കോടിയില്‍ നികുതി, കമ്മിഷന്‍ എന്നിവ കിഴിച്ച്‌ 15.75 കോടിയാണ് ഭാഗ്യശാലിയുടെ കൈകളില്‍ എത്തുക.

വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലോട്ടറിയായ ഓണം ബമ്പർ 2019 മുതൽ ഒന്നാം സമ്മാനമായി 12 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 300 രൂപയിൽ നിന്ന് 500 രൂപയായി ഈ വർഷം ടിക്കറ്റ് നിരക്കും ഉയരും. ജൂലൈ 18ന് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും, സെപ്റ്റംബർ 18ന് നറുക്കെടുപ്പും.

ഈ വർഷത്തെ സമ്മാന ഘടന മുൻ പതിപ്പുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപ്പുറമാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വർധിച്ച് നാല് ലക്ഷത്തോളം സമ്മാനങ്ങളാണ് ആകെ ലഭിച്ചത്. കൂടാതെ, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മൊത്തം സമ്മാനത്തുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 72 കോടി രൂപ വർദ്ധിക്കും. ഈ വർഷം 10 മൂന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന ഏജന്റിന് 2.50 കോടി രൂപ കമ്മീഷനായി ലഭിക്കും. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ദുഷ്‌കരമായ സമയം നേരിട്ട കേരള ലോട്ടറികളിലെ ഏജന്റുമാർക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും – ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് – ജാക്ക്‌പോട്ട് ആശ്വാസമാകുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

“പാൻഡെമിക് നിർബന്ധിത നിരോധനത്തിലും വിൽപ്പന സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകളും ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജന്റുമാരെ ബാധിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ 58 രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ഒരു ടിക്കറ്റിന് 96 രൂപ കമ്മീഷനായി ഏജന്റുമാർക്ക് ലഭിക്കും. 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വകുപ്പ് ഇത്തവണ അച്ചടിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം, അച്ചടിച്ച 54 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നു, ”ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment