സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ സമിതി രൂപീകരിക്കും: ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന്‍

ബർവാനി : മധ്യപ്രദേശിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപി സർക്കാർ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ സമാനമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

“ഇന്ത്യയിൽ പൊതു (യൂണിഫോം) സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാനുള്ള സമയമായി,” മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.

“ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം തവണ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് സെറ്റ് (വ്യക്തിഗത) നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത് (പട്ടിക മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കൽ) നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ചില “കുപ്രസിദ്ധരായ പുരുഷന്മാർ” അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ആദിവാസി സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അത്തരം പുരുഷന്മാർ PESA പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും, ചൗഹാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment