ലമ്പി ത്വക്ക് രോഗം: കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനയെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഗെലോട്ട്

ജയ്പൂർ: കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തന്റെ സർക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി പർഷോത്തം രൂപാലയെ കണ്ടതായും രോഗം പടരുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ സഹകരണം നൽകുമെന്ന് രൂപാല ഉറപ്പുനൽകി.

സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുടർച്ചയായി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും പതിവായി യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനയെന്നും ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ഗോശാലകൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് കാലാവധി ആറ് മാസത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മാസമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും തന്റെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News