കേരളത്തിൽ ആദിശങ്കരന് രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി ഇല്ല: പണ്ഡിതന്മാർ

കൊച്ചി: ആദിശങ്കരനെ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള നീക്കം ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകൻ പി സുജാതൻ.

“രാജ്യത്തുടനീളം അദ്വൈതത്തിന്റെ പ്രചാരകനായി ആദിശങ്കരനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സ്വാധീനമില്ല. കാരണം, പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ഇവിടെ പ്രാമുഖ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആർഎസ്എസിന്റെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണെന്നും ബിജെപിയുടെ സാമൂഹിക സ്വീകാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭാവിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും അയ്യങ്കാളിയെയും മറ്റ് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും അവർ സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ആദിശങ്കരൻ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർത്തിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായതിനാൽ ബി.ജെ.പി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഐക്കണായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കാണാനും അധഃസ്ഥിതർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് കേരളം സ്വീകരിച്ചത്. ബി.ജെ.പിയുടെ തന്ത്രം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല,” രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എൻ.എം പിയേഴ്സൺ പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News