തിങ്കളാഴ്ച ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസമായി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

“മണ്‍‌ഡേ ബ്ലൂസ്” എന്നത് വെറുമൊരു വാചകം മാത്രമല്ല, രസകരമായ ഒരു വാരാന്ത്യത്തിനുശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ വികാരമാണ്. ആഴ്‌ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം സാധാരണയായി ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോൾ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് (GWR) തിങ്കളാഴ്ച ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് നൽകുന്നു,” ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് തിങ്കളാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിൽ എല്ലാ വർഷവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു റഫറൻസ് പുസ്തകമാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് (GWR). മനുഷ്യന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും ലോക റെക്കോർഡുകൾ ഇത് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News