ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച അഞ്ച് ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററുകളിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകിക്കൊണ്ട്, വേൾഡ് ബെഞ്ച്മാർക്ക് പഠനം ലോകത്തെ മികച്ച അഞ്ച് ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

സ്വീഡൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്നൊവേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ യുബിഐ ഗ്ലോബൽ നടത്തിയ പഠനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. പഠനത്തിന്റെ ആറാം പതിപ്പിൽ 1,800-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളെ വിലയിരുത്തി.

ആദ്യ അഞ്ച് പട്ടികയിൽ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആശയവിനിമയത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം ജൂണിൽ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കൂവെന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാൻ റാങ്കിങ് സഹായിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

ലോക ബെഞ്ച്മാർക്ക് പഠനത്തിന്റെ അംഗീകാരം കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പ്രസംഗത്തിൽ, കേരളത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ KSUM വഹിച്ച മാതൃകാപരമായ പങ്ക് എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററുകളിൽ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നത് ശക്തമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ വിവിധ ഇൻകുബേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമുള്ള കെഎസ്‌യുഎമ്മിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് കെഎസ്‌യുഎം സിഇഒ അനൂപ് അംബിക പറഞ്ഞു.

വെർച്വൽ ഇൻകുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ‘ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സക്‌സീഡ്’ (എഫ്‌എഫ്‌എസ്), വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി നൽകുന്ന ഫിസിക്കൽ ഇൻകുബേഷൻ പിന്തുണ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ചിട്ടയായ ഫണ്ടിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അതിന്റെ നൂതന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ സുപ്രധാന ആഗോള അംഗീകാരത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനും ഇൻകുബേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് കെഎസ്‌യുഎം.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment